§ 2. - Zmiana niektórych przepisów regulujących terminy wypłat wynagrodzeń za pracę. - Dz.U.1974.47.286 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana niektórych przepisów regulujących terminy wypłat wynagrodzeń za pracę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.47.286

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 1974 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1975 r.