§ 1. - Zmiana niektórych przepisów regulujących terminy wypłat wynagrodzeń za pracę. - Dz.U.1974.47.286 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana niektórych przepisów regulujących terminy wypłat wynagrodzeń za pracę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.47.286

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 1974 r.
§  1.
Wprowadza się zmiany w następujących przepisach prawnych:
1)
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 września 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów (Dz. U. z 1972 r. Nr 37, poz 246, z 1973 r. Nr 51, poz. 288 i z 1974 r. Nr 31, poz. 183) - skreśla się § 28;
2)
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 maja 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników orzecznictwa Głównej Komisji Arbitrażowej i okręgowych komisji arbitrażowych oraz pracowników administracyjnych i obsługi okręgowych komisji arbitrażowych (Dz. U. Nr 26, poz. 149) - skreśla się § 7;
3)
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi (Dz. U. Nr 36, poz. 213) - skreśla się § 14;
4)
w uchwale nr 145 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1974 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zakładów weterynarii (Monitor Polski Nr 23, poz. 134) - skreśla się § 9.