Art. 4. - Zmiana niektórych przepisów postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.44.302

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1952 r.
Art.  4.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.