Art. 3. - Zmiana niektórych przepisów postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.44.302

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1952 r.
Art.  3.

Wykonanie dekretu porucza się Ministrowi Sprawiedliwości i Prokuratorowi Generalnemu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.