Art. 4. - Zmiana niektórych przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.21.141

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 kwietnia 1935 r.
Art.  4.

Do podatku od spadków i darowizn nie pobiera się dodatku, przewidzianego w ustawie z dnia 12 lutego 1931 r. o poborze 10% dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych (Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 82).