Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.6.41

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lutego 1961 r.
Art.  4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.