Art. 4. - Zmiana niektórych przepisów Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego. - Dz.U.1961.6.41 - OpenLEX

Art. 4. - Zmiana niektórych przepisów Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.6.41

Akt utracił moc
Wersja od: 10 lutego 1961 r.
Art.  4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.