Art. 8. - Zmiana niektórych przepisów, dotyczących państwowego podatku przemysłowego i opłat stemplowych. - Dz.U.1936.3.15 - OpenLEX

Art. 8. - Zmiana niektórych przepisów, dotyczących państwowego podatku przemysłowego i opłat stemplowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.3.15

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 1936 r.
Art.  8.
(1)
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(2)
Jednocześnie traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o poborze 10 % dodatku do państwowego podatku gruntowego i przemysłowego (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 612).