Art. 6. - Zmiana niektórych przepisów, dotyczących państwowego podatku przemysłowego i opłat stemplowych. - Dz.U.1936.3.15 - OpenLEX

Art. 6. - Zmiana niektórych przepisów, dotyczących państwowego podatku przemysłowego i opłat stemplowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.3.15

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 1936 r.
Art.  6.
(1)
Stawki podatku przemysłowego od obrotu, określone w art. 1 pkt. 1) dekretu niniejszego, stosuje się do obrotów, osiągniętych począwszy od dnia 1 stycznia 1936 r.
(2)
Zaliczki kwartalne na rok podatkowy 1936 dla płatników, nieprowadzących prawidłowych ksiąg handlowych, oblicza się na podstawie obrotu, ustalonego przy wymiarze podatku przemysłowego od obrotu za rok podatkowy 1935, przy zastosowaniu stawek podatkowych, przewidzianych w art. 1 pkt. 1) dekretu niniejszego.
(3)
Przepisy art. 1 pkt. 2) dekretu niniejszego stosuje się do należności za świadectwa przemysłowe począwszy od roku 1937.
(4)
Istniejące w dniu wejścia w życie dekretu niniejszego zaległości w podatku przemysłowym od obrotu za poszczególne lata oraz zaległości w poszczególnych zaliczkach na tenże podatek - wraz z dodatkami, pobieranemi na mocy art. 42 p. a) ustawy o państwowym podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 76, poz. 716), ustawy z dnia 26 marca 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 127) oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 612) i wydanych na jego podstawie rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 27 września 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 788) i z dnia 28 września 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 71, poz. 452), - łączy się na kontach poszczególnych płatników w jedną ogólną sumę. To samo stosuje się do powstających po dniu wejścia w życie dekretu niniejszego należności: z tytułu podatku przemysłowego od obrotu za lata podatkowe do roku podatkowego 1935 włącznie oraz z tytułu zaliczek na podatek przemysłowy od obrotu za wymienione lata podatkowe.
(5)
Udział związków samorządowych w podatku przemysłowym od obrotu, ustalony w art. 1 pkt. 9) dekretu niniejszego, stosuje się do wszelkich wpływów z tego podatku, osiągniętych po dniu wejścia w życie dekretu niniejszego a obliczonych w myśl ust. (4).
(6)
Dodatki do podatku przemysłowego, wymienione w ust. (4), będą po raz ostatni pobrane - jednak przy zastosowaniu przepisów tegoż ustępu do należności: z tytułu podatku przemysłowego od obrotu za rok podatkowy 1935 oraz z tytułu zaliczek na podatek przemysłowy od obrotu za tenże rok podatkowy.
(7)
Nadzwyczajna danina majątkowa, wprowadzona ustawą z dnia 24 marca 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 248), a przypadająca od płatników państwowego podatku przemysłowego, nie zostanie pobrana za lata 1936 i 1937.
(8)
Art. 3 stosuje się do pism, sporządzonych po wejściu w życie dekretu niniejszego.