Art. 5. - Zmiana niektórych przepisów, dotyczących państwowego podatku przemysłowego i opłat stemplowych. - Dz.U.1936.3.15 - OpenLEX

Art. 5. - Zmiana niektórych przepisów, dotyczących państwowego podatku przemysłowego i opłat stemplowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.3.15

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 1936 r.
Art.  5.

W art. 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o popieraniu rozbudowy i rozwoju gospodarczego miasta i portu Gdyni (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr. 42, poz. 285) wprowadza się zmiany następujące:

1)
w ust. 1 wyrazy: "od państwowego podatku przemysłowego" zastępuje się wyrazami: "od części państwowego podatku przemysłowego od obrotu, przypadającej Skarbowi Państwa,";
2)
skreśla się ustęp drugi.