§ 1. - Zmiana nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.155.1115

Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 2006 r.
§  1.
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu nadaje się nazwę "Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu".