Zmiana nazwy Politechniki Śląskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.11.68

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 1951 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 grudnia 1951 r.
w sprawie zmiany nazwy Politechniki Śląskiej.

Na podstawie art. 19 ust. 3 i art. 110 ust. 1 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje:
Politechnice Śląskiej w Gliwicach nadaje się nazwę "Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego".
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Szkół Wyższych i Nauki.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 3 grudnia 1951 r.