Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1362

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 2018 r.
§  1.  Z dniem 1 września 2018 r. Akademii Morskiej w Gdyni nadaje się nazwę "Uniwersytet Morski w Gdyni".