Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.22.187

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 marca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 17 marca 1922 r.
w przedmiocie zmiany należytości za jednorazowe wypożyczenie i użycie cysterny.

Na zasadzie ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. w przedmiocie sekwestru zbiorników i cystern naftowych (Dz. U. R. P. № 68, poz. 414) oraz rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 lipca 1921 r. w przedmiocie ustalenia kompetencji Ministerstw odnośnie do spraw naftowych (Dz. U. R. P. № 69, poz. 454) zarządza się. co następuje:
§  1. 1 Art. 5 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1920 r. w przedmiocie ustalenia ceny ropy i przetworów naftowych (Dz. U. R. P. № 82, poz. 551) otrzymuje następujące brzmienie:

"Art. 5. Należytość za jednorazowe wypożyczenie cystern wagonowych, pozostających pod sekwestrem i użytych zarówno pod przewóz ropy, jak i przetworów naftowych, wynosi 22.000 mk. bez względu na pojemność cysterny i odległość.

W razie przeekspedjowywania cystern napełnionych, należytość ta winna być uiszczana na każdy wypadek przeekspedjowania, jak 2a nowe wypożyczenie cysterny.

Należytości za wypożyczenie wpływają do Skarbu Państwa i winny być wpłacane co miesiąc zdołu, najpóźniej dnia 15 następnego miesiąca kalendarzowego, do Kasy Skarbowej na rachunek budżetu Ministerstwa Przemysłu i Handlu dział I § 12 dochodów.

Należytości za przeekspedjowywanie winny być wpłacane do Kasy Ministerstwa Przemysłu i Handlu z góry, t. j. przed otrzymaniem zezwolenia na przeekspedjowanie".

§  2. Zaległe do dnia 1 kwietnia 1922 r. należytości za wypożyczenie cystern, pozostających pod sekwestrem, winny być wpłacone do kas skarbowych również na powyższy rachunek Ministerstwa Przemysłu i Handlu dział I § 12 dochodów w ciągu 4 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia,
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie I dniem ogłoszenia.
1 Z dniem 28 marca 1923 r. należytość za jednofazowe wypożyczenie cystern wagonowych, pozostających pod sekwestrem i użytych zarówno pod przewóz ropy, jak i przetworów naftowych, podwyższa się do 200.000 mkp. bez wzglądu na pojemność cysterny i odległość, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 15 marca 1923 r. w przedmiocie zmiany należytości za jednorazowe wypożyczenie i użycie cysterny (Dz.U.23.31.203).