Zmiana liczby ławników w okręgowych sądach ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.38.284

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 sierpnia 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 9 sierpnia 1948 r.
w sprawie zmiany liczby ławników w okręgowych sądach ubezpieczeń społecznych.

Na podstawie art. 8 § 3 prawa o sądach ubezpieczeń społecznych z dnia 28 lipca 1939 r. (Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 71, poz. 476 i z 1946 r. Nr 12, poz. 76) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1947 r. o ustanowieniu okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 113) § 2 otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 2. Liczba ławników wynosi w Okręgowym Sądzie Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach po 100, w Okręgowych Sądach Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie, Poznaniu i Gdyni po 80, w Okręgowych Sądach Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Szczecinie po 60 z każdej z dwóch grup: pracowników i pracodawców".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.