§ 1. - Zmiana kompetencji Ministra Robót Publicznych i Ministra Skarbu odnośnie do spraw kastralnych w województwie poznańskiem i pomorskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.98.691

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 1925 r.
§  1.
Prowadzenie katastru podatku gruntowego i domowego na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego należy we wszystkich stadjach do kompetencji Ministra Skarbu.

Sprawy techniczne i administracyjne odnoszące się do katastru podatku gruntowego i domowego, które aż do stadjum przypisu podatku były dotąd załatwiane w resorcie Ministra Robót Publicznych przez wydziały miernicze w urzędach wojewódzkich poznańskim i pomorskim (§§ 2, 28 do 38 i 44 rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 10 lutego 1922 r. - Dz. U. R. P. № 22, poz. 188), będą załatwiane w resorcie Ministra Skarbu, któremu podlegają odtąd istniejące wydziały miernicze i urzędy katastralne.