§ 2. - Zmiana kompetencji izb skarbowych do zniżania i umarzania kar pieniężnych (grzywien) lub podwyżek w sprawach, tyczących się opłat stemplowych (należytości stemplowych i bezpośrednich) i podatków: giełdowego oraz spadków i darowizn.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.62.613

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1924 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w tydzień po ogłoszeniu.