Zmiana kompetencji izb skarbowych do zniżania i umarzania kar pieniężnych (grzywien) lub podwyżek w sprawach, tyczących się opłat stemplowych (należytości stemplowych i bezpośrednich) i podatków: spadkowego, od darowizn i giełdowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.44.308

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 maja 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 25 kwietnia 1925 r.
zmieniające kompetencję izb skarbowych do zniżania i umarzania kar pieniężnych (grzywien) lub podwyżek w sprawach, tyczących się opłat stemplowych (należytości stemplowych i bezpośrednich) i podatków: spadkowego, od darowizn i giełdowego.

Na zasadzie art. 13 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. № 65 poz. 391) zarządza się co następuje:
Kwotę 500 zł., do której wedle § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dn. 2 lipca 1924 r. (Dz. U. R. P. № 62 poz. 613) wolno izbom skarbowym zniżać lub umarzać na prośbę interesowanej osoby kary pieniężne (grzywny) lub podwyżki, podwyższa się na 5.000 zł.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w tydzień po ogłoszeniu.