§ 2. - Zmiana instrukcji dla komorników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.35.274

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1951 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.