Art. 6. - Zmiana i uzupełnienie Konstytucji Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1921 r. - Dz.U.1926.78.442 - OpenLEX

Art. 6. - Zmiana i uzupełnienie Konstytucji Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1921 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.78.442

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 sierpnia 1926 r.
Art.  6.

W art. 58 ustawy z dnia 17 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr 44 poz. 267) dodaje się następujące nowe zdanie:

"Wniosek, żądający ustąpienia Rady Ministrów lub poszczególnych ministrów, nie może być poddany pod głosowanie na tem posiedzeniu, na którem został zgłoszony."