Art. 1. - Zmiana i uzupełnienie Konstytucji Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1921 r. - Dz.U.1926.78.442 - OpenLEX

Art. 1. - Zmiana i uzupełnienie Konstytucji Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1921 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.78.442

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 sierpnia 1926 r.
Art.  1.

Art. 4 ustawy z dnia 17 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr 44, poz. 267) otrzymuje brzmienie następujące:

"Ustawa państwowa ustala corocznie budżet Państwa na następny rok budżetowy."