§ 3. - Zmiana i ustalenie granic miasta Baranowicze w powiecie baranowickim, województwie nowogródzkim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.22.201

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1938 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1938 r.