§ 1. - Zmiana i ustalenie granic miasta Baranowicze w powiecie baranowickim, województwie nowogródzkim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.22.201

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1938 r.
§  1.
Z gminy wiejskiej Darewo w powiecie baranowickim, województwie nowogródzkim wyłącza się część gruntów, należących do wsi Dubowo, położonych przy północno - wschodniej granicy miasta Baranowicze, pomiędzy ulicą Górną, południowo - zachodnią granicą scalonych gruntów wsi Dubowo a zachodnią granicą wsi Łobuzy o powierzchni 18 ha 3.180 m2 i włącza się je do miasta Baranowicze w tymże powiecie i województwie.