Zmiana granicy osiedla Poraj w powiecie myszkowskim, województwie katowickim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.21.138

Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 maja 1964 r.
w sprawie zmiany granicy osiedla Poraj w powiecie myszkowskim, województwie katowickim.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 września 1954 r. o osiedlach i radach narodowych osiedli (Dz. U. Nr 43, poz. 192) zarządza się, co następuje:
1.
Z gromady Masłońskie w powiecie myszkowskim, województwie katowickim, wyłącza się część obszaru wsi Masłońskie o powierzchni 24,8900 ha i włącza się ją do osiedla Poraj w tymże powiecie i województwie.
2.
Nowa granica osiedla Poraj i gromady Masłońskie biegnie od punktu przecięcia się dotychczasowej granicy toru kolejowego linii Myszków-Poraj ze ścieżką leśną w kierunku południowo-wschodnim zachodnią granicą pasa tego toru kolejowego do punktu odległego o 157 m od drogi Choroń-Masłońskie, w którym załamuje się prostopadle i biegnie na długości 45 m w kierunku zachodnim, następnie skręca pod kątem prostym w kierunku południowym i linią prostą biegnie do zetknięcia się z brzegiem drogi Choroń-Masłońskie, stąd skręca w kierunku zachodnim i biegnie południowym brzegiem tej drogi do zetknięcia się ze wschodnią granicą szosy biegnącej z Myszkowa do Poraja, załamuje się w kierunku północnym i wschodnią granicą tej szosy dobiega do dotychczasowej granicy osiedla Poraj i gromady Masłońskie.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1964 r.