Zmiana granic województw kieleckiego i warszawskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.92.715

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 1930 r.
o zmianie granic województw kieleckiego i warszawskiego.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 1926 r. w sprawie przyłączania gmin wiejskich wchodzących w skład powiatu jednego województwa do przyległego powiatu województwa drugiego (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 269) zarządza się co następuje:
Z gminy wiejskiej Potworów w powiecie radomskim, województwie kieleckiem wyłącza się łąki pod nazwą "Brzeniec" ogólnej powierzchni 9.604 ha i włącza się je do gminy wiejskiej Borowe w powiecie grójeckim, województwie warszawskiem.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.