Zmiana granic powiatu garwolińskiego w województwie warszawskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.14.82

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lutego 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 lutego 1939 r.
o zmianie granic powiatu garwolińskiego w województwie warszawskim.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austriacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austriacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. U. R. P, Nr 64, poz. 400) zarządza się co następuje:
Gminę wiejską Irena, włączoną do obszaru województwa warszawskiego ustawą z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie granic województw: białostockiego kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego i warszawskiego (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 240), włącza się do powiatu garwolińskiego.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1939 r.