Zmiana granic powiatów wągrowieckiego i żnińskiego, w województwie poznańskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.24.162

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 marca 1939 r.
o zmianie granic powiatów wągrowieckiego i żnińskiego, w województwie poznańskim.

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 80, poz. 555) zarządza się co następuje:
Z gminy wiejskiej Mieścisko, w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskim, wyłącza się należące do gromady Zakrzewo parcele obrębu Wybranowo karta 3 nr 1, 2, 4, 5/3, 6/3 i włącza się je do gminy wiejskiej Janowiec, w powiecie żnińskim, w tymże województwie.
Z gminy wiejskiej Damasławek, w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskim, wyłącza się należące do gromady Komasin parcele obrębu Srebrnagóra karta 1 nr 54, 55, 56, 57, 58, 59, 261/60, 262/61, 263/60, 264/61, 62, 63, 64, 65, 66, 194/67, 195/67, 165 i włącza się je do gminy wiejskiej Żarczyn, w powiecie żnińskim, w tymże województwie.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1939 r.