Zmiana granic powiatów skałackiego i kopyczynieckiego w województwie tarnopolskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.20.191

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 marca 1929 r.
o zmianie granic powiatów skałackiego i kopyczynieckiego w województwie tarnopolskiem.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko - węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko - węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacyj powiatowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400) zarządza się co następuje:
Gminę wiejską Soroka wyłącza się z powiatu skałackiego w województwie tarnopolskiem i włącza się ją do powiatu kopyczynieckiego w tymże województwie.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1929 r.