Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.48.444

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 maja 1934 r.
zmianie granic powiatów radziechowskiego i brodzkiego w województwie tarnopolskiem.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400) zarządza się co następuje:
§  1. Z gminy wiejskiej Niwice, w powiecie radziechowskim, województwie tarnopolskiem wyłącza się następujące parcele: 352, 528-532, 534-538, 568, 570, 575, 576, 580, 584-587, 606-608, 2394, 2395, 2398, 2400, 2401, 2403, 2404, 2406, 2407, 2409, 2411, 2412, 2415, 2416, 2419, 2420, 2423, 2424, 2426, 2429, 2431, 2432, 2435/1, 2435/2, 2437, 2438, 2441, 2442, 2445, 2446, 2449, 2450, 2454, 2456/, 2456/2 2457, 2460, 2462, 2464-2466, 2469, 2470/1-2470/3 2471, 2473-2475, 2477, 2478/1-2478/5, 2481, 2482/1-2482/3, 2483-2486, 2490, 2491, 2492/1, 2492/2, 2493/1-2493/4, 2494, 2495, 2500, 2506, 2510, 2515/1 - 2515/14, 2519, 2521, 2524/1 - 2524/13, 2524/15-2524/17, 2525, 2526, 2528/1-2528/7, 2530, 2534/1-25349, 2536/1-2536/103, 2537/1-2537/8, 2537/90-2537,93, 2539/1, 2532/2, 2541/1 - 2541/4, 2542, 2545, 2547/1 - 2547/40, 2550/1 - 2550/133, 2550/134a, 2550/134b, 2550/134c, 2550/135-2550/145, 2550/159, 2550,161, 2550/162, 2553, 2554/1-2554/4, 2555, 2563, 2565/4, 2566, 2568-2570, 2846/2, 2848, 2849, 2950/1, 2850/2, 2853, 2854/1-2854/3, 2855, 2857, 2858, 2867, 2868/3, 2868/4, 2869, 2870/1 - 2870/5, 3880, 3889, 3890, 3891/1, 3891/2, 3896, 3899, 3901, 3951-3956 - i włącza się je do gminy wiejskiej Stanisławczyk, w powiecie brodzkim, w temże województwie.
§  2. Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 1934 r.