Zmiana granic powiatów lubartowskiego i lubelskiego w województwie lubelskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.56.445

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 listopada 1948 r.
o zmianie granic powiatów lubartowskiego i lubelskiego w województwie lubelskim.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 400 i z 1928 r. Nr 38, poz. 376) zarządza się, co następuje:
Z powiatu lubartowskiego w województwie lubelskim wyłącza się miasto Łęczna i włącza się je do powiatu lubelskiego w tymże województwie.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Administracji Publicznej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1949 r.