Zmiana granic powiatów lipnowskiego i włocławskiego w województwie bydgoskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.16.73

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 maja 1967 r.
w sprawie zmiany granic powiatów lipnowskiego i włocławskiego w województwie bydgoskim.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
Z gromady Fabianki w powiecie włocławskim, województwie bydgoskim wyłącza się oddział leśny nr 277 lasów państwowych Nadleśnictwa Wąkole o obszarze 35,10 ha i włącza się go do gromady Bobrowniki w powiecie lipnowskim w tymże województwie. Nowa granica powiatów lipnowskiego i włocławskiego na odcinku gromad Bobrowniki i Fabianki biegnie od współrzędnej nr 4580 (leżącej na dotychczasowej granicy) zachodnią stroną drogi wzdłuż oddziału leśnego nr 277 w kierunku południowym do współrzędnej nr 4848, dalej w kierunku wschodnim do współrzędnej nr 4847, po czym skręca na południowy zachód i linią prostą biegnie do współrzędnej nr 4842, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do współrzędnej nr 4838; od tej współrzędnej granica skręca na północny zachód i biegnie do współrzędnej nr 4837, po czym skręca w kierunku zachodnim do współrzędnej nr 4835, stąd ponownie skręca na północ i dochodzi do współrzędnej nr 4832; od tego punktu granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie do duktu leśnego położonego między współrzędnymi nr 4831 i nr 4830, a następnie wschodnim brzegiem duktu w kierunku północno-wschodnim do współrzędnej nr 4571, leżącej na dotychczasowej granicy powiatów lipnowskiego i włocławskiego.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1967 r.