§ 4. - Zmiana granic powiatów leskiego i ustrzyckiego w województwie rzeszowskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.37.315

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1969 r.
§  4.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.