§ 3. - Zmiana granic powiatów leskiego i ustrzyckiego w województwie rzeszowskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.37.315

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1969 r.
§  3.
Szczegółowego określenia nowego przebiegu granicy powiatów ustrzyckiego i leskiego dokona Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej zarządzeniem, które podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej.