§ 2. - Zmiana granic powiatów leskiego i ustrzyckiego w województwie rzeszowskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.37.315

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1969 r.
§  2.
Z powiatu leskiego w województwie rzeszowskim wyłącza się:
1)
z gromady Cisna część obszaru wsi Jaworzec o powierzchni 14 ha i włącza się ją do wsi Tworylne,
2)
z gromady Wołkowyja część obszaru wsi Rajskie o powierzchni 413 ha i włącza się ją do wsi Chrewt gromady Czarna w powiecie ustrzyckim, w tymże województwie.