§ 1. - Zmiana granic powiatów leskiego i ustrzyckiego w województwie rzeszowskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.37.315

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1969 r.
§  1.
Z powiatu ustrzyckiego w województwie rzeszowskim wyłącza się:
1)
z gromady Łobozew część obszaru wsi Teleśnica Sanna o powierzchni 230 ha i włącza się ją do wsi Horodek gromady Wołkowyja,
2)
z gromady Czarna:
a)
wieś Studenne o powierzchni 649 ha i włącza się ją do gromady Wołkowyja,
b)
część obszaru wsi Chrewt o powierzchni 71 ha i włącza się ją do wsi Horodek gromady Wołkowyja,
c)
część obszaru wsi Tworylne o powierzchni 4 ha i włącza się ją do wsi Rajskie gromady Wołkowyja,
d)
część obszaru wsi Tworylne o powierzchni 39 ha i włącza się ją do wsi Zawój gromady Cisna

w powiecie leskim, w tymże województwie.