Zmiana granic powiatów łęczyckiego i łódzkiego w województwie łódzkim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.13.73

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 1975 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 kwietnia 1975 r.
w sprawie zmiany granic powiatów łęczyckiego i łódzkiego w województwie łódzkim.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
Z gminy Piątek w powiecie łęczyckim, województwie łódzkim wyłącza się obszary sołectw: Astachowice, Grabiszew, Kwilno, Rogóźno, Stare Brachowice, Stare Lorenki, Stary Wypychów, Śladów Górny oraz część terenów wsi Gieczno o powierzchni 178 ha i włącza się je do gminy Zgierz w powiecie łódzkim, w tymże województwie.
Szczegółowego ustalenia granic gmin Piątek i Zgierz na odcinka wsi Gieczno dokona w drodze zarządzenia Wojewoda Łódzki. Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.