§ 2. - Zmiana granic powiatów łęczyckiego i łódzkiego w województwie łódzkim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.13.73

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 1975 r.
§  2.
Szczegółowego ustalenia granic gmin Piątek i Zgierz na odcinka wsi Gieczno dokona w drodze zarządzenia Wojewoda Łódzki. Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi.