Zmiana granic powiatów kluczborskiego i oleskiego oraz miasta Opola w województwie opolskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.46.243

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 października 1961 r.
w sprawie zmian granic powiatów kluczborskiego i oleskiego oraz miasta Opola w województwie opolskim.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
Z gromady Borkowice w powiecie kluczborskim, województwie opolskim wyłącza się kompleks lasów państwowych o powierzchni około 680 ha położony na wschód od drogi Oś-Wawrzyńcowskie-Bażany i włącza się go do gromady Lasowice Małe w powiecie oleskim, w tymże województwie.
Z gromady Gosławice w powiecie opolskim, województwie opolskim wyłącza się wieś Kolonia Gosławska i włącza się ją do miasta Opola w tymże województwie.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1961 r.