Zmiana granic powiatów kieleckiego i iłżeckiego w województwie kieleckiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.94.720

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 listopada 1933 r.
o zmianie granic powiatów kieleckiego i iłżeckiego w wojowódzwie kieleckiem.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacyj powiatowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400), zarządza się co następuje:
Z gminy wiejskiej Bodzentyn, w powiecie kieleckim, województwie kieleckiem wyłącza się grunty o ogólnej powierzchni 25,65 ha, położone w obrębie wsi Świętomarz w gminie Tarczek, w powiecie iłżeckim, a należące do Stanisława Jakubowskiego, sukcesorów Franciszka Lipczyńskiego, Stanisława Lipczyńskiego i Franciszka Lipczyńskiego, i grunty te włącza się do gminy wiejskiej Tarczek, w powiecie iłżeckim, w temże województwie.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.