Zmiana granic powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego w województwie kieleckim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.13.92

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 lutego 1938 r.
o zmianie granic powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego w województwie kieleckim.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austriacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austriacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 400) zarządza się co następuje:
Z gminy wiejskiej Małogoszcz w powiecie jędrzejowskim województwie kieleckim wyłącza się:
1)
wieś i folwark Czostków,
2)
wieś i folwark Ludynia oraz kolonię Zagórnica i włącza się miejscowości wymienione w pkt 1) do gminy wiejskiej Krasocin, zaś wymienione w pkt 2) do gminy wiejskiej Włoszczowa w powiecie włoszczowskim w tymże województwie.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1938 r.