Zmiana granic powiatów inowrocławskiego i mogileńskiego w województwie poznańskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.19.154

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 marca 1938 r.
o zmianie granic powiatów inowrocławskiego i mogileńskiego w województwie poznańskim.

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 80, poz. 555) zarządza się co następuje:
Z powiatu mogileńskiego w województwie poznańskim wyłącza się gminę Chełmce oraz gminy Kruszwica wieś i Kruszwica miasto i włącza się je do powiatu inowrocławskiego w tymże województwie.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 31 marca 1938 r.