Zmiana granic osiedla Reda w powiecie wejherowskim, województwie gdańskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.50.268

Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 listopada 1961 r.
w sprawie zmiany granic osiedla Reda w powiecie wejherowskim, województwie gdańskim.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 września 1954 r. o osiedlach i radach narodowych osiedli (Dz. U. Nr 43, poz. 192) zarządza się, co następuje:
Z osiedla Reda w powiecie wejherowskim, województwie gdańskim wyłącza się z obrębu Śmiechowo, karta mapy 1, parcele nr kat.: 152/45, 303/28, 304/27, 305/29, 306/27, 307/28, 308/28, 382/26, 385/20, 386/21, 387/21, 388/24, 389/24, 390/23, 170/32 część do wschodniej granicy parceli nr kat. 308/26 i włącza się je do miasta Wejherowa w tymże powiecie i województwie.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1961 r.