Zmiana granic okręgu Sądu Pracy w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.100.667

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 19 grudnia 1938 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o zmianie granic okręgu Sądu Pracy w Warszawie.

Na podstawie art. 4 §§ 1 i 3 prawa o sądach pracy (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 95, poz. 854) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o ustanowieniu jednego Sądu Pracy w Warszawie (Dz. U. R. P. Nr 101, poz. 774) § 3 otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 3. Okrąg Sądu Pracy w Warszawie obejmuje okręgi Sądu Grodzkiego w Warszawie i Sądu Grodzkiego w Piasecznie."

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1939 r.