Zmiana granic okręgów sądu powiatowego w Jarosławiu, w okręgu sądu okręgowego w Przemyślu i sądu powiatowego w Przeworsku, w okręgu sądu okręgowego w Rzeszowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.54.479

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 maja 1927 r.
o zmianie granic okręgów sądu powiatowego w Jarosławiu, w okręgu sądu okręgowego w Przemyślu i sądu powiatowego w Przeworsku, w okręgu sądu okręgowego w Rzeszowie.

Na mocy § 2 ustawy z dnia 11 czerwca 1868 r. (Dz. p. p. austr. № 59) zarządzam co następuje:
Wyłącza się gminę Żurawiczki z okręgu sądu powiatowego w Jarosławiu i włącza się ją do okręgu sądu powiatowego w Przeworsku.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 1927 r.