Zmiana granic okręgów Sądów Grodzkich w Puławach i Sobolewie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.53.413

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 września 1949 r.
o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Puławach i Sobolewie.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 1949 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 237) zarządzam, co następuje:
Wyłącza się z okręgu Sądu Grodzkiego w Puławach gminę wiejską Irena z powiatu garwolińskiego i gminę tę włącza się do okręgu Sądu Grodzkiego w Sobolewie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1950 r.