Zmiana granic obwodów wójtowskich Tereszewo i Kurzętnik w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.92.831

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 7 października 1927 r.
o zmianie granic obwodów wójtowskich Tereszewo i Kurzętnik w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem.

Na podstawie § 49 ordynacji powiatowej z dnia 13 grudnia 1872 roku, w brzmieniu ustawy z dnia 19 marca 1881 r. (Zbiór Ustaw pruskich str. 155) zarządzam co następuje:
Z wójtostwa Tereszewo w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem, wyłącza się gminę Lipowiec oraz obszar dworski Taborowiznę i włącza się je do wójtostwa Kurzętnik w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1928 roku.