Zmiana granic niektórych powiatów w województwie warszawskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.60.338

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 grudnia 1960 r.
w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie warszawskim.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
W województwie warszawskim wyłącza się:
1)
z gromady Pilawa w powiecie garwolińskim wieś Grabianka i włącza się ją do gromady Osieck w powiecie otwockim,
2)
z gromady Słubice w powiecie gostynińskim wieś Kępa Karolińska i włącza się ją do gromady Iłów w powiecie sochaczewskim,

w tymże województwie.

Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1960 r.