Zmiana granic niektórych powiatów w województwie koszalińskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.29.268

Akt utracił moc
Wersja od: 17 listopada 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 listopada 1971 r.
w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie koszalińskim.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
W województwie koszalińskim wyłącza się:
1)
z powiatu słupskiego obszar gromady Mikorowo bez wsi Warcimino i włącza się go do gromady Czarna Dąbrówka w powiecie bytowskim;
2)
z gromady Kluczewo w powiecie szczecineckim wsie Śmidzięcino i Uraz oraz Państwowe Gospodarstwo Rolne Bolegorzyn i część wsi Kluczewo o nazwie Lipno i włącza się je do gromady Nowe Worowo w powiecie drawskim;
3)
z powiatu wałeckiego obszar gromady Broczyno i włącza się go do gromady Czaplinek w powiecie szczecineckim;
4)
z powiatu złotowskiego obszar gromady Stare Gronowo bez wsi Batorowo i Białobłocie i włącza się go do gromady Debrzno w powiecie człuchowskim.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1972 r.