Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.58.299

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 listopada 1957 r.
w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie warszawskim.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1. W województwie warszawska wyłącza się:
1) z gromady Sulbiny w powiecie garwolińskim część terenów wsi Sulbiny Górne i włącza się ją do miasta Garwolina w tymże powiecie; nowa granica miasta Garwolina i gromady Sulbiny biegnie od południowej granicy miasta szosą Warszawa-Lublin do stawów rybnych w kierunku zachodnim, północnym brzegiem tych stawów do gruntów ornych wsi Sulbiny Górne, po czym skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie granicą tych gruntów, oddzielających tereny szpitala powiatowego, do granicy miasta;
2) z gromady Kąty w powiecie piaseczyńskim część obszaru majątku PGR Moczydło i włącza się ją do miasta Góra Kalwaria w tymże powiecie; nowa granica miasta Góra Kalwaria i gromady Kąty biegnie torem kolejowym Skierniewice-Łuków;
3) z gromady Ossów w powiecie wołomińskim osadę Helenówek i włącza się ją do miasta Wołomina w tymże powiecie.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1958 r.