§ 3. - Zmiana granic niektórych miast w województwie gdańskim. - Dz.U.1971.15.151 - OpenLEX

§ 3. - Zmiana granic niektórych miast w województwie gdańskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.15.151

Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 1971 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1972 r.